Skärpta allmänna råd i Värmland

Beslutet från den 12 november är förlängt och gäller till och med den 13 december 2020. Beslutet kan förlängas.

Till att börja med gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Utöver dessa råd gäller lokala allmänna råd i Värmland.
Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor för att minska smittspridning av virus som orsakar covid-19. Alla har, enligt smittskyddslagen, skyldighet att göra allt man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19. 

De lokala allmänna råden är följande

Undvik att umgås med andra 

Träffa om möjligt inte andra personer än de som du bor tillsammans med. Du som bor ensam kan välja ut några få personer i din närhet att umgås med. Delta eller anordna inte privata tillställningar som till exempel fester, middagar eller afterwork. Om du är på jobbet behöver du begränsa dina kontakter med andra människor genom att hålla avstånd på 1,5-2 meter. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök, omfattas inte av råden. 

Avstå från besök på allmänna platser  

Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas. Det gäller till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undvik också hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat.

Nödvändiga besök i livsmedelsbutiker, apotek eller medicinsk motiverad träning omfattas inte av detta råd. Tänk alltid på att hålla avstånd. 

Avstå från evenemang och aktiviteter 

Delta inte på möten, konserter, föreställningar, religiösa evenemang, högtidsfirande, idrottsträningar, matcher, tävlingar, cuper, uppvisningar eller andra aktiviteter som samlar många människor samtidigt oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undantag är idrottsträningar och övriga fritidsaktiviteter i närområdet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Avstå från onödiga resor 

Undvik resor inom och utanför Värmland. Undantag är resor till och från arbetet, studier eller hälso- och sjukvård. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt, till exempel genom att alltid hålla avstånd till andra och att träffa så få nya personer som möjligt. 

Lokala allmänna råd för verksamheter och arbetsgivare i Värmland 

Lokala allmänna råd gäller också för verksamheter som till exempel butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar. Åtgärder behöver vidtas så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan till exempel vara att erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Verksamheter kan också minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. 

För detaljer och resonemang om vad de olika allmänna råden innebär se information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Se även Frågor och svar om lokala allmänna råd på Länsstyrelsen Värmlands hemsida.