Vaccination mot covid-19

På den här sidan finns information, stöd och rutiner som gäller vaccination för covid-19. Sidan vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Patienter hänvisas till 1777.se/coronavaccination och patientinformationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Alla som bor i Sverige och som är födda 2005 eller tidigare rekommenderas vaccination mot covid-19, enligt den prioritetsordning och de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram och som finns samlade på följande sida:

Folkhälsomyndighetens vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19  

Aktuellt 

2021-08-26
Information om covid-19 vaccin till personer med immunbrist
Arbete pågår för att utarbeta regional rutin, se plusbox "Extrados till personer med allvarlig immunbrist" under rubriken "Medicinska frågeställningar i samband med vaccination".  

2021-08-03
Tredje dos mot covid-19 troligen nästa år (Folkhälsomyndigheten)

2021-07-23
Användning av AstraZenecas vaccin avvecklas (Folkhälsomyndigheten) 

2021-07-01
Viljan att vaccinera sig mot covid-19 lika hög bland unga som bland vuxna (Folkhälsomyndigheten) 

  

Medicinska frågeställningar i samband med vaccination

 

Information efter vaccination 

 

Praktisk information i samband med vaccination  

 

Vacciner mot covid-19 

 

Information och utbildning 

 

Relaterade länkar