Vaccination mot covid-19

Här finns information, stöd och rutiner till dig som ska vaccinera.
Detta material kommer att uppdateras fortlöpande.

Vacciner mot covid-19 kommer att levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till flera grupper. 

Alla i Sverige 18 år och äldre rekommenderas att vaccineras mot covid-19. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare. (Folkhälsomyndigheten) 

Vaccinationen är kostnadsfri för patienten. 

Vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten) 

Covid-19 - Hygienrutiner vid vaccination enligt löpandebandprincipen version 1

 

Läs mer i Nationell plan för vaccination mot covid-19