Vaccination mot covid-19

På den här sidan finns information, stöd och rutiner som gäller vaccination för covid-19. Sidan vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Patienter hänvisas till 1777.se/coronavaccination och patientinformationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Aktuellt
2021-04-08 
Bedömning pågår efter utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (Folkhälsomyndigheten) 

Möjlig koppling mellan Vaxzevria och mycket sällsynt tillstånd, men nyttan överväger risken för biverkning (Läkemedelsverket) 

2021-04-06
Varning för bedrägerier kring vaccination (Polisen) 
Informationsblad finns på olika språk 

2021-03-30
Astra Zenecas vaccin har bytt namn till Vaxzevria

2021-03-26 
Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin kan fortsätta för personer som är 65 år och äldre (Folkhälsomyndigheten) 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Astra Zenecas vaccin för äldre (Läkemedelsverket) 

2021-03-26
VÅR-22213 Handläggning vid misstanke om biverkning efter vaccination mot covid-19 med Astra Zenecas vaccin
 

Alla vuxna i Sverige rekommenderas vaccination mot covid-19. Vaccinationen är kostnadsfri. Vaccinationen i Värmland följer Folkhälsomyndighetens prioteringsordning och kommer erbjudas till alla invånare efterhand som vaccinet blir tillgängligt. Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är yngre än 18 år eller gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar.  

Medicinska frågeställningar i samband med vaccination

 

Information efter vaccination 

 

Praktisk information i samband med vaccination  

 

Vacciner mot covid-19 

 

Information och utbildning 

 

Relaterade länkar