Skabb

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Lokala rutiner

Skabb