SmiNet - information och inloggning

På SmiNet gör behandlande läkare en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Databasen Sminet öppnar den 1 juli 

Torsdag den 1 juli öppnar SmiNet åter för kliniska anmälningar. Sminet kommer i fortsättningen att vara öppet under kontorstid kl. 08:00-16:30. 

Lösenord gruppkonto

Alla lösenord har ändrats. Kontakta Smittskydd Värmland för att få klinikens nya lösenord, 010-839 13 02, 010-839 13 15 eller 010-839 13 00.  

För ökad säkerhet krävs nu en autentisering innan inloggningen. Autentiseringen sker via bank-ID, SITHS eller Freja-ID. Se instruktion för inloggning med SITHS-kort 

Inloggning via Sjunet  

Inloggning för övriga användare, utanför Sjunet 

Varje anmälningspliktig sjukdom är kopplad till ett formulär med relevanta frågor för just den diagnosen och kan skickas elektroniskt. 

Vid inloggning anges 

  • Län
  • Kliniktyp, saknas verksamhetens kliniktyp, välj "Övrigt"
  • Kliniknamn
  • Lösenord (klinikens id-nummer)

Elektronisk anmälan

  • Välj diagnos
  • Fyll i anmälan
  • Tryck på "Skicka"

Du får en bekräftelse och möjlighet att skriva ut en kopia, alternativt spara som PDF. 

Nya versioner av kliniska anmälningsformulär i SmiNet 2015-10-23 
Eventuellt kan man behöva rensa cachen i sin webbläsare för att de nya formulären skall fungera fullt ut i applikationerna för elektronisk anmälan och pappersutskrift (som anmälande läkare använder). I t.ex. Internet Explorer 11 gör man detta via "kugghjulet" i över högra hörnet, "Internetalternativ", flik "Allmänt", "Webbhistorik" och "Ta bort...".