Epidemiberedskapsplan

Uppdatering av epidemi- och pandemiberedskapsplanen har skjutits fram i väntan på ett nationellt kunskapsunderlag. Detta blev klart december 2019 och därefter har arbetet med den regionala planen återupptagits.  

Epidemiberedskapsplan inklusive bilaga med pandemiplanering för Landstinget i Värmland fastställd av Landstingsstyrelsen 2014-03-25 och gäller tills vidare.