Smittskyddsblad

Praktiska råd utgivna av Smittskyddsläkarföreningen, för epidemiologisk handläggning av de viktigaste sjukdomarna i smittskyddslagen.

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation
Översättningar av hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation, finns på Smittskydd Stockholms sida.

 SjukdomDatumLäkarinfo
PatientinfoÖversättningar
patientinfo. 
  Amöbainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo   
  Campylobacter
infektion
2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo  
  Cryptosporidie-
infektion
2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo  
  Difteri 2014-10-01 Läkarinfo Patientinfo  
  Ebola 2015-09-18 Läkarinfo    
 

Enterohemorragisk 
E.coli (EHEC) 

2017-04-28 Läkarinfo Patientinfo EHEC
 

Extended Spectrum
Beta-Lactamase 
(ESBL)

2015-03-25 Läkarinfo Patientinfo ESBL
  ESBLcarba 2015-03-25 Läkarinfo  Patientinfo  ESBLcarba
  Giardiainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo Giardia
  Gonorréinfektion 2016-02-26 Läkarinfo Patientinfo Gonorré
  Harpest 2017-03-02 Läkarinfo Patientinfo  
  Hepatit A 2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo Hepatit A
  Hepatit B 2019-05-24 Läkarinfo  Patientinfo Hepatit B
  Hepatit B hos barn 2013-04-10   Patientinfo   
  Hepatit B ungdom 2017-02-03   Patientinfo Hepatit B
hos ungdom
 
  Hepatit C 2019-05-24 Läkarinfo Patientinfo Hepatit C
  Hepatit E 2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo  Hepatit E
  Hivinfektion 2016-05-03 Läkarinfo  Patientinfo Hiv
  HTVL I och II 2017-10-13 Läkarinfo Patientinfo  
  Kikhosta (pertussis) 2014-11-07 Läkarinfo Patientinfo   
  Klamydiainfektion 2016-02-26 Läkarinfo  Patientinfo  Klamydia
 

Legionärssjuka 
(legionellainfektion)

2017-04-28 Läkarinfo  Patientinfo   
  Listeriainfektion 2014-10-01 Läkarinfo Patientinfo   
  Meningokock-
infektion
2018-05-07 Läkarinfo  Patientinfo  
 

Meticillinresistenta
gula 
stafylokocker
(MRSA)

2013-06-13 Läkarinfo  Patientinfo  MRSA
 

Nephropathia 
epidemica 
(se sorkfeber)

       
 

Papegojsjuka 
(psittacos)

2014-10-01 Läkarinfo  Patientinfo   
 

Paratyfoid- och 
tyfoidfeber

2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo   
  Pertussis
(se Kikhosta)
       
 

Pneumokocker med 
nedsatt känslighet för 
penicillin, PNSP

2013-01-01 Läkarinfo  Patientinfo   
  Rabies 2016-12-20 Läkarinfo     
  Salmonellainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo  Salmonella
  Shigellainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo  Shigella
  Sorkfeber
(nephropathia
epidemica)
2017-03-22 Läkarinfo Patientinfo  
  Syfilis 2016-02-26 Läkarinfo Patientinfo Syfilis
 

TBE - fästingburen 
hjärinflammation

2015-03-23 Läkarinfo Patientinfo  
  Tuberkulos 2016-05-03 Läkarinfo  Patientinfo Tuberkulos

 

Tuberkulos, latent, 
när behandling ges

2016-05-03 Läkarinfo Patientinfo
behandling
ges
Tuberkulos, 
behandling
 

Tuberkulos, latent, 
när behandling 
inte ges

" Patientinfo
behandling
ges inte
Tuberkulos,
ej behandling
  Tularemi
(se Harpest)
       
 

Tyfoid- och 
paratyfoidfeber

2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo  Tyfoid- och
p
aratyfoid-
feber
 

Vancomycinresistenta 
enterokocker (VRE)

2013-02-28 Läkarinfo Patientinfo  VRE 
  Yersiniainfektion 2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo