Strama LiV App, webbversion

Riktlinjer för antibiotikabehandling i Region Värmland, hälso- och sjukvård, ämnade som stöd för läkare. Framtagna av Strama Värmland.

Strama Gävleborgs applikation har använts som underlag vid framtagandet. 

Informationen på webben är en spegling av appen. 

Synpunkter kan skickas till smittskydd@liv.se 

Applikationen bygger på en idé utvecklad av Strama Norrbotten och Softwerk. 

Strama Värmland, Samverkan mot antibiotikaresistens