Akut mediaotit

2016-12-01

För utförlig information angående handläggning, se Terapiriktlinjer för antibiotika vid luftvägsinfektioner, Smittskydd/Strama.

Terapiriktlinjer

Akut mediaotit

Förstahandsval

 • fenoximetylpenicillin 

Barn: 25 mg/kg och dos x 3 i 5 dagar
Vuxna: tabl 1,6-2,0 g x 3 i 5 dagar

Vid pc-allergi (anafylaxi)

 • erytromycin 

Barn: 20 mg/kg och dos x 2 i 7 dagar
Vuxna: kapsel 250 mg 2 x 2 i 7 dagar

Vid recidivotit upprepas samma behandling i 10 dagar. 

Akut mediaotit med terapisvikt

Vid terapisvikt styrs om möjligt terapival efter odlingssvar.

Förstahandsval

 • amoxicillin 

Barn: 20 mg/kg och dos x 3 i 10 dagar
Vuxna: tabl 750 mg 1 x 3 i 10 dagar

Vid β-laktamasprod. Hemofilus influensae

 • amoxicillin + klavulansyra 

Barn: 20 mg/kg och dos x 3 i 7 dagar
Vuxna: tabl 875 mg 1 x 3 i 7 dagar

Vid pc-allergi (anafylaxi)

 • Trimetoprim + Sulfametoxazol 

6 v-5 mån: 2 ½ ml (100 mg sulfametoxazol + 20 mg trimetoprim) x 2 i 10 dagar
6 mån-5 år: 5 ml (200 mg sulfametoxazol + 40 mg trimetoprim) x 2 i 10 dagar
6-12 år: 10 ml (400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim) x 2, alt 1 tabl (400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim) x 2 i 10 dagar
Vuxna: 2 tabl (800 mg sulfametoxazol + 160 mg trimetoprim) x 2 i 10 dagar

Plaströrsotit

Förstahandsval

 • Terracortril m. polymyxin B

om patienten inte har feber eller smärta.
Vuxna och barn: 2-3 droppar i örat 2 gånger dagligen i 5-7 dagar 

Vid smärta och/eller feber tillägg med amoxicillin + klavulansyra 

Barn: 20 mg/kg och dos x 3 i 7 dagar
Vuxna: tabl 875 mg 1 x 3 i 10 dagar

Vid pc-allergi (anafylaxi)

 • trimetoprim + sulfametoxazol 

6 v-5 mån: 2 ½ ml (100 mg sulfametoxazol + 20 mg trimetoprim) x 2 i 10 dagar
6 mån-5 år: 5 ml (200 mg sulfametoxazol + 40 mg trimetoprim) x 2 i 10 dagar
6-12 år: 10 ml ml (400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim) x 2, alt 1 tabl (400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim) x 2 i 10 dagar
Vuxna: 2 tabl (800 mg sulfametoxazol + 160 mg trimetoprim) x 2 i 10 dagar

Specialistremiss till ÖNH-klinik 

 • alltid vid hotande eller manifest komplikation;
 • gärna vid svårigheter i bedömning av trumhinneutseende eller diagnos;
 • om status ger misstanke om kronisk otit, exempelvis med perforation, fistlar eller polyper i trumhinnan eller dess närhet;
 • vid upprepade recidivotiter, 3-4 per halvår.