Pneumoni, samhällsförvärvad

2016-12-01

 • Bedömning av svårighetsgrad CRB-65

 • Ta sputum- eller NPH-odling före start av antibiotikabehandling.
  Vid misstanke om mykoplasmapneumoni kan svalgprov eller nasofarynxprov, PCR mykoplasma, tas. 

Behandling samhällsförvärvad pneumoni

Förstahandsval

 • fenoximetylpenicillin

Barn < 5 år oral suspension 20 mg/kg och dos x 3 i 7 dagar
Barn: tabl 12,5 mg/kg och dos x 3 i 7 dagar
Vuxna: tabl 1g 1 x 3 i 7 dagar

Vid pc-allergi (anafylaxi)

Barn: klindamycin 5 mg/kg och dos x 3 i 7 dagar alt. erytromycin 20 mg/kg och dos x 2 i 7 dagar 
Vuxna: klindamycin kapsel 300 mg 1 x 3 i 7 dagar

Vid stark misstanke om Hemofilus influensae

 • amoxicillin

Barn < 5 år oral suspension 15 mg/kg och dos x 3 i 7 dagar
Barn: 20 mg/kg och dos x 3 i 7 dagar
Vuxna: tabl 750 mg 1 x 3 i 7 dagar

ALT.

 • doxycyklin tabl 100 mg 1 x 2 dag 1-3, 100 mg x 1 dag 4-7 dagar

Om β-laktamasprod. Haemophilus influenzae

 • amoxicillin + klavulansyra 

Barn: 10 mg/kg och dos x 3 i 7 dagar
Vuxna: tabl 875 mg 1 x 3 i 7 dagar

Vid pc-allergi (anafylaxi)

 • trimetoprim + sulfametoxazol

6 v-5 mån: 2 ½ ml (100 mg sulfametoxazol + 20 mg trimetoprim) x 2 i 7 dagar
6 mån-5 år: 5 ml (200 mg sulfametoxazol + 40 mg trimetoprim)x 2 i 7 dagar
6-12 år: 10 ml (400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim) x 2, alt 1 tabl (400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim) x 2 i 7 dagar
Vuxna: 2 tabl (800 mg sulfametoxazol + 160 mg trimetoprim) x 2 i 7 dagar

Mykoplasma/Chlamydophilia pneumoni

Förstahandsval

 • doxycyklin

Vuxna och barn ≥ 8 år: tabl 100 mg 1 x 2 dag 1-3, 1 x 1 dag 4-7 

 • erytromycin     

Barn: 20 mg/kg och dos x 2 i 7 dagar
Vuxna: kapsel 250 mg 2 x 2 i 7 dagar