Rinosinuit

2016-12-01

För utförlig information angående handläggning, se Smittskydd/Strama/Terapirekommendationer, Terapiriktlinjer för antibiotika vid luftvägsinfektioner. 

Algoritm för handläggning av rinosinuit 

Terapiriktlinjer 

Rinosinuit

Patienter med medelsvår värk behandlas i första hand med nasala steroider i 1-2 veckor. 
Vuxna: Nasonex 50 µg/spray, 2 sprayningar i varje näsborre x 2

Förstahandsval av eventuellt antibiotikum

 • fenoximetylpenicillin

Barn: 25 mg/kg och dos x 3 i 7-10  dagar
Vuxna: tabl 800 mg 2 x 3 i 7-10 dagar

Vid pc-allergi (anafylaxi)

 • doxycyklin (≥ 8 år)

< 40 kg tabl 100 mg 0,5 x 2 dag 1; 0,5 x 1 dag 2-9
> 40 kg tabl 100 mg 1 x 2 dag 1; 1x 1 dag 2-9 

Rinosinuit med terapisvikt

 • amoxicillin

Barn: 20 mg/kg och dos x 3 i 10 dagar
Vuxna: tabl 750 mg 1 x 3 i 10 dagar

Vid β-laktamasprod. Hemofilus influensae

 • amoxicillin+klavulansyra 

Barn: 20 mg/kg och dos x 3 i 7 dagar
Vuxna: tabl 875 mg 1 x 3 i 10 dagar

Vid pc-allergi (anafylaxi)

 • käkspolning och/eller trimetoprim + sulfametoxazol

Barn 6-12 år: 10 ml (400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim) x 2, alt 1 tabl (400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim) x 2, i 10 dagar
Vuxna: 2 tabl (800 mg sulfametoxazol + 160 mg trimetoprim) x 2 i 10 dagar

Specialistremiss till ÖNH-klinik

 • alla barn med akut etmoidit pga. risk att infektionen sprider sig till ögonhålan;
 • alla med röntgenverifierad isolerad frontalsinuit;
 • vid akut svår smärta i sinusområdet, svullnad eller ödem i ansiktet och feber;
 • vid terapisvikt med heltät bihåla samt påverkade patienter med påvisade vätskenivåer för käkspolning;
 • vid täta recidiv (3-4/år) av bakteriell rinosinuit eller vid långdragna ensidiga besvär för vidare utredning av bakomliggande sjukdom, såsom dental genes, främmande kropp i näsan hos barn, malignitet;
 • Se även handläggningsalgoritm ovan.