Akut laparatomi 2

Akut laparatomi 2

  • Peritonit
  • Buktrauma med misstänkt tarmperforation > 6 timmar

Icke riskpatient

Som vid akut op.

Riskpatient*

Se akut op.

Akut operation, störd mag-/tarmfunktion

Ingen profylax - Blododla! Påbörja behandling för bukinfektion, förslagvis.

Inj. piperacillin/tazobactam iv. 4 g x 3** 

Odla peroperativt.


  • Vid pågående infektion i sår eller andra mjukdelar skall adekvat behandling ges för infektionen efter bedömning av odlingssvar.
  • ** Om ESBL-bärare eller nyligen, sista månaden, varit i Indien eller Egypten – rådfråga infektionsbakjour/konsult angående behandling.

* Riskpatient 

Immunsupprimerad patient av läkemedel eller sjukdom t.ex.

  • Behandling eller kvarstående effekt av cytostatika eller immunhämmare (t.ex. cyklosporin, TNF-α hämmare).
  • Kortisonbehandling > 1 mån med motsvarandes prednisolon ≥ 15 mg/d.
  • Grav leversvikt.
  • Grav diabetes med uremi.
  • Grav fetma - BMI ≥ 40.