Appendektomi

2016-12-01

Appendektomi

Icke riskpatient

Se akut op. 

Riskpatient*

Se akut op. 

Akut operation, störd mag-/tarmfunktion

Inf.metronidazol 5 mg/ml 1,5 g iv. minst 30 min före op. Ingen ytterligare dos.
Om perforerad app med peritonit/abscess ge appendicitbehandling.  


  • Vid pågående infektion i sår eller andra mjukdelar skall adekvat behandling ges för infektionen efter bedömning av odlingssvar.

* Riskpatient 

Immunsupprimerad patient av läkemedel eller sjukdom t.ex.

  • Behandling eller kvarstående effekt av cytostatika eller immunhämmare (t.ex. cyklosporin, TNF-α hämmare).
  • Kortisonbehandling > 1 mån med motsvarandes prednisolon ≥ 15 mg/d.
  • Grav leversvikt.
  • Grav diabetes med uremi.
  • Grav fetma - BMI ≥ 40.