Skallbasfraktur och Skallbasfraktur med likvoré

2016-12-01

Skallbasfraktur 

Icke riskpatient

Ingen profylax

Riskpatient*

Ingen profylax.

Skallbasfraktur med likvoré

Icke riskpatient

Inj. cefotaxim 3 g x 3 iv. i ett (1) dygn

Riskpatient*

Som icke riskpatient


  • Vid pågående infektion i sår eller andra mjukdelar skall adekvat behandling ges för infektionen efter bedömning av odlingssvar.

* Riskpatient 

Immunsupprimerad patient av läkemedel eller sjukdom t.ex.

  • Behandling eller kvarstående effekt av cytostatika eller immunhämmare (t.ex. cyklosporin, TNF-α hämmare).
  • Kortisonbehandling > 1 mån med motsvarandes prednisolon ≥ 15 mg/d.
  • Grav leversvikt.
  • Grav diabetes med uremi.
  • Grav fetma - BMI ≥ 40.