Inläggning av port-a-cath

2016-12-01

Inläggning av port-a-cath

Icke riskpatient

Ingen profylax. 

Riskpatient*

Ingen profylax. 


  • Vid pågående infektion i sår eller andra mjukdelar skall adekvat behandling ges för infektionen efter bedömning av odlingssvar.
  • Kvarliggande CVK är ej en indikation för ”förlängd” profylax. 

* Riskpatient 

Immunsupprimerad patient av läkemedel eller sjukdom t.ex.

  • Behandling eller kvarstående effekt av cytostatika eller immunhämmare (t.ex. cyklosporin, TNF-α hämmare).
  • Kortisonbehandling > 1 mån med motsvarande prednisolon ≥ 15 mg/d.
  • Grav leversvikt.
  • Grav diabetes med uremi.
  • Grav fetma - BMI ≥ 40.