Pacemakerinlägg, ICD-inlägg

2016-12-01

Pacemakerinlägg, ICD-inlägg

Icke riskpatient

Inj. kloxacillin 2 g iv. engångsdos 30 min före op.

Riskpatient*

Som icke riskpatient.

Akut operation 

Som icke riskpatient. 

Start så fort som möjligt om op-start < 30 min. 

Pc-allergi

Inf. klindamycin 600 mg iv. Engångsdos 30 min före op. start. 


  • Vid pågående infektion i sår eller andra mjukdelar skall adekvat behandling ges för infektionen efter bedömning av odlingssvar.
  • Kvarliggande CVK är ej en indikation för ”förlängd” profylax. 

* Riskpatient 

Immunsupprimerad patient av läkemedel eller sjukdom t.ex.

  • Behandling eller kvarstående effekt av cytostatika eller immunhämmare (t.ex. cyklosporin, TNF-α hämmare).
  • Kortisonbehandling > 1 mån med motsvarande prednisolon ≥ 15 mg/d.
  • Grav leversvikt.
  • Grav diabetes med uremi.
  • Grav fetma - BMI ≥ 40.