Urologisk kirurgi

2016-12-01

Antibiotikaprofylax inom urologin

Se dokumentet Antibiotikaprofylax inom urologin på Smittskydd Värmlands webbplats under Strama/Terapirekommendationer.