Nekrotiserande fasciit (t.ex. streptokockfasciit eller Fourniers gangrän)

2016-12-01

Svår diagnos. Misstänk vid oproportionelig svår smärta jämfört med kliniska fynd. Ofta svår palpationssmärta utanför det rodnade området.

Multidiciplinär handläggning, kontakta omgående kirurg och/eller ortoped för akut bedömning avseende kirurgisk intervention.

Snabb kirurgi för diagnostik och  bortrensning av infekterad vävand är av störta vikt. Vid operation - gör snabbdiagnostik av streptokocker  grupp A  på vävnadsvätska. 

Antibiotika

Vid misstanke om streptokockgenes - hudinfektion hos immunkompetent  individ. 

  • inj. bensylpc 3 g x3 iv. 
    OCH
    inf. klindamycin 600 mg x 3 iv.

Vid  immunsuppression eller vid misstanke om fokus från gastrointesinalkanalen, perianalt eller mediastinum

  • inj meropenem 1 g x 3 iv.
    OCH
    inf klindamycin 600 mg x 3 iv.

Om betastreptokockmisstanke överväg: IVIG 1 g/kg dag 1, sedan 0,5 g/kg dag 2 och 3.

Se även www.internetmedicin.se, nekrotiserande fasciit