Staphylococcus aureus bakteriemi

Staf. aureus bakteriemi - Handläggning

2016-12-01

Staphylococcus aureus bakteriemi - SAB

Staphylococcus aureus (SA) bakteriemi är en livshotande infektion med hög mortalitet.  Det är vanligt med  bakteriella nedslag/metastatiska infektioner på hjärtklaffar, i leder och skelett samt på främmande material. 

Alla patienter med  växt av SA i blodet bör genomgå  ekokardiografi.

På grund av ovan ska alla patienter med växt av SA i blodet blododlas x2 på nytt efter 3 dygns (2-4) adekvat antibiotikabehandling. Blododlingarna ska tas strax förre nästa Antibiotikados. Om fortsatt växt av SA trots adekvat behandling ska infektionsfokus eftersökas. 

Behandling

  • kloxacillin 2 g x 3-4 iv.
    Uppföljande per oral behandling med flukloxacillin 500-750 mg 2x3 

    Undantag är MRSA, endokardit och CNS-infektion som kräver andra preparat och doseringar. 

  • Vid PC-allergi typ 1
    klindamycin 600 mg x 3 iv.
    Uppföljande per oral behandling med klindamycin 300 mg x 3 . 

Behandlingstidens längd iv och per os beror på  om infektionen är komplicerad eller okomplicerad.

Staf. aureusbakteriemi - handläggning