Terapirekommendationer


Strama Värmland

 Länk till Strama Värmland app, Webbversion

2019-08-08: Ny version av Strama Värmland app nu att hämta på App Store eller Google Play. För mer information se sidan för Strama Värmland app, webbversion  

Akuta bakteriella infektioner i slutenvården hos vuxna (2017-06-22) 
Snabbguide för utskrift. 
 

Antibiotikabehandling - blododling rutinmässigt före antibiotikatillförsel intravenöst (2019-04-09) 

Läkemedelskommittén och Strama Värmland

Hud och mjukdelar (giltig t.o.m. 2021-02-21)

Luftvägsinfektioner (giltig t.o.m. 2021-06-18)

Urinvägsinfektioner (giltig t.o.m. 2020-02-16)

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaprofylax vid allmänkirurgi (2014-07-01)

Antibiotikaprofylax vid kärlkirurgi (2014-07-01)

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi (2015-09-01)

Antibiotikaprofylax inom urologin (2016-10-01) 

Endokarditprofylax (Läkemedelskommittén, giltig t.o.m. 2021-06-20)

Antibiotikaprofylax för gynekologisk och obstetrisk verksamhet
(Kvinnosjukvården, giltig t.o.m. 2021-06-26)