Terapirekommendationer


Strama Värmland

 Strama LiV App finns nu att hämta för iPhone och android telefon.

Länk till Strama LiV App, webbversion 

Akuta bakteriella infektioner i slutenvården hos vuxna (2017-06-22) 
Nyrevision av snabbguide för utskrift. 
 

Antibiotikabehandling - blododling rutinmässigt före antibiotikatillförsel intravenöst (2019-04-09)

Kirurgiska infektioner - se Strama LiV App eller Strama LiV App webbversion, slutenvård/bukinfektioner, och/eller se snabbguide ovan, "Akuta bakteriella infektioner i slutenvården hos vuxna".  

Läkemedelskommittén och Strama Värmland

Hud och mjukdelar (giltig t.o.m. 2021-02-21)

Luftvägsinfektioner (2019-05-23--2021-05-23)

Urinvägsinfektioner (2018-06-04--2020-02-16)

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaprofylax vid allmänkirurgi (2014-07-01)

Antibiotikaprofylax vid kärlkirurgi (2014-07-01)

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi (2015-09-01)

Antibiotikaprofylax inom urologin (2016-10-01) 

Endokarditprofylax (2016-11-03)

Gynekologisk och obstetrisk verksamhet - Kvinnosjukvård - under revidering