Utbildningar och kurser

Här hittar du aktuella utbildningar som hålls av Smittskydd Värmland.

Förhandsinformation om:
Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Till hösten genomför vi utbildning för nya hygienombud i Region Värmland via Teams. Den kommer att består av två delar:

Del 1: 2021-10-13, kl. 13.30-15.30
Del 2: 2021-11-10, kl. 13.30-15.30

Anmälan och detaljerat program kommer att skickas ut till hösten. 

 

E-utbildning basala hygienrutiner för patientnära personal via Utbildningsplattformen.

E-utbildningen i basala hygienrutiner är obligatorisk för patientnära personal och ska göras vartannat år enligt beslut av HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp, 2017-03-08. Utbildningen skickas ut via mejl. Personal som inte är patientnära behöver inte göra utbildningen, men får gärna göra den om man vill.

Läs mer om e-utbildningen.