Utbildningar och kurser

Här hittar du aktuella utbildningar som hålls av Smittskydd Värmland.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Målgrupp: Nya hygienombud inom Region Värmland, som inte tidigare gått hygienutbildningen.

Utbildningen för nya hygienombud sker via Teams och består av två delar:

Del 1: 2021-10-13, kl. 13.30-15.30
Del 2: 2021-11-10, kl. 13.30-15.30

Preliminärt program 

Del 1: 

  • Kort information om Smittskydd Värmland och guidning på hemsidan
  • Hygienombudets roll inklusive följsamhetsmätningar och hygienrond
  • Basala hygienrutiner och klädregler
  • Smittvägar

Del 2

  • Spol och disk
  • Vårdrelaterade infektioner
  • Multiresistenta bakterier

Här kan du anmäla dig.

Frågor

Kontakta Anette Andersson, 010-839 13 02, alternativt skicka mejl till smittskydd@regionvarmland.se.

Detaljerat program kommer att skickas ut längre fram.

Välkommen! 

 

E-utbildning basala hygienrutiner för patientnära personal via Utbildningsplattformen.

E-utbildningen i basala hygienrutiner är obligatorisk för patientnära personal och ska göras vartannat år enligt beslut av HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp, 2017-03-08. Utbildningen skickas ut via mejl. Personal som inte är patientnära behöver inte göra utbildningen, men får gärna göra den om man vill.

Läs mer om e-utbildningen.