Utbildningsmaterial grundläggande utbildning i vårdhygien för kommunal vård

Dag 1: 2016-10-19

Hantering av rent och sterilt gods Tomas Wilhelmsson 

Hantering av subcutan venport och andra centrala infarter Anna-Karin Kleve, Karin Thörnqvist

Dag 2: 2016-11-08

Städmaterial Ann-Mari Gustavsson

Multiresistenta bakterier Ann-Mari Gustavsson 

Hantering av och alternativ till kvarliggande kateter, KAD Birgitta Magnusson 

Hantering av spol- och diskdesinfektorer Tomas Wilhelmsson 

Kemiska medel Ann-Mari Gustavsson