Utbildningsmaterial hygienombudsutbildning

Information för dig som är ny som hygienombud

Kort information till dig som är ny som hygienombud. 

Information om vattkoppor och bältros - hur hänger det ihop?

Information om clostridium difficile

Information om mässling

Utbildningsmaterial hygienombudsutbildning för nya hygienombud

2019-12-03

Basala hygienrutiner och smittvägar
Maria Jonsson

Följamhetsmatning BHK inmatning och statistik
Anette Andersson, smittskyddsadm

Influensa
Tomas Wilhelmsson, hygiensjuksköterska

Multiresistenta bakterier 
Thomas Hollowell, läkare

Spol, disk, städ, avfall
Tomas Wilhelmsson, hygiensjuksköterska

Vårdrelaterade infektioner
Thomas Hollowell, läkare


Äldre föreläsningsmaterial

Introduktion nya hygienombud

Basala hygienrutiner

Följsamhetsmätningar

MRB - vårdrutiner

Smittvägar å lite till

Spol, disk, städ och avfall

Vårdrelaterade infektioner