Utbildningsmaterial hygienombudsutbildning

Information för dig som är ny som hygienombud

Information om vattkoppor och bältros - hur hänger det ihop?

Information om clostridium difficile

Information om mässling

Utbildningsmaterial hygienombudsutbildning för nya hygienombud

2021-01-20

Multiresistenta bakterier
Thomas Hollowell
Vårdrelaterade infektioner
Thomas Hollowell
Spol, disk, städ, avfall
Tomas Wilhelmsson

2020-11-26

Utbildningsmaterial till nya hygienombud
Maria Jonsson, Monika Carlson
Smittvägar
Tomas Vilhlemsson

2019-12-03

Basala hygienrutiner och smittvägar
Maria Jonsson
Följamhetsmatning BHK inmatning och statistik
Anette Andersson, smittskyddsadm
Influensa
Tomas Wilhelmsson, hygiensjuksköterska
Multiresistenta bakterier 
Thomas Hollowell, läkare
Spol, disk, städ, avfall
Tomas Wilhelmsson, hygiensjuksköterska
Vårdrelaterade infektioner
Thomas Hollowell, läkare


Äldre föreläsningsmaterial

Introduktion nya hygienombud

Basala hygienrutiner

Följsamhetsmätningar

MRB - vårdrutiner

Smittvägar å lite till

Spol, disk, städ och avfall

Vårdrelaterade infektioner