Slangar och sår

Innehållet på den här sidan är rutiner för områdena enteral nutrition, sugning av luftvägar och sårhantering.

Enteral nutrition

Enteral nutrition - hygien vid sondmatning

Sugning av luftvägar

Sugning av luftvägar (Vårdhandboken)

Sårhantering 

Sårhandboken finns numera i dokumenthanteringssystemet Vida.