Städ, bygg, rengöring, tvätt och avfall

Riktlinjerna nedan för avfall, bygg, endoskopi, kemiska medel, spol- och diskdesinfektorer, sterilt gods - hantering, städning och tvättrutiner är baserade på nationella riktlinjer och rekommendationer samt erfarenheter från experter inom vårdhygien.

Avfall
Bygg
Endoskopi
Engångsdraperier
Kemiska medel
Spol- och diskdesinfektorer
Sterilt gods, hantering
Städning
Tvättrutiner 

Avfall

Lokala riktlinjer

Farligt avfall

Lathund för avfallshantering som gäller för Region Värmland finns publicerad på Insikt (intranätet)  

Bygg

Vårdlokalers utformning

I rapporten Byggenskap och Vårdhygien (BOV) behandlas vårdlokalernas utformning och betydelse för smittspridning. Vid ny- och/eller ombyggnation samt renovering av vårdlokaler, ska vårdhygieniska aspekter alltid beaktas i såväl det förberedande som löpande arbetet.  

Endoskopi

Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop (Vårdhandboken)

Engångsdraperier

Byte av engångsdraperier i patientnära miljö

Kemiska medel

Handdesinfektion
Ytdesinfektionsmedel
Actichlor Plus 

Spol- och diskdesinfektorer

Loggböcker

Loggbok för diskdesinfektorer
Loggbok för spoldesinfektorer

Instruktionsfilm för arbete med spol- och diskdesinfektorer

Basala hygienrutiner diskdesinfektor (3:15), Högskolan Dalarna (YouTube)

Basala hygienrutiner spoldesinfektor (2:28), Högskolan Dalarna (YouTube)  

Sterilt gods, hantering

SS 8760015:2017 - Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avseeda för användning inom vård och omsorg
Ersätter FYFFE.

Hög luftfuktighet - påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder (SFVH - Svensk Förening för Vårdhygien)

Städning

Städning i vårdlokaler

Regelbunden städning behövs för att minska mängden smittämnen i miljön och därmed förebyggande av smittspridning.

Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal

SIV - Städning i vården (SFVH - Svensk Förening för Vårdhygien)

Städ- och desinfektionsschema 

Tvättrutiner

Lokala riktlinjer

Rengöring av madrasser och kuddar

Tvätthantering - ren och smutsig tvätt