Städ, bygg, rengöring, tvätt och avfall

Riktlinjerna nedan för avfall, bygg, endoskopi, kemiska medel, spol- och diskdesinfektorer, sterilt gods - hantering, städning och tvättrutiner är baserade på nationella riktlinjer och rekommendationer samt erfarenheter från experter inom vårdhygien.

Avfall

Endoskopi
Engångsdraperier
Kemiska medel
Spol- och diskdesinfektorer
Sterilt gods, hantering
Städning
Tvättrutiner 

Avfall

Lokala riktlinjer

Farligt avfall

Lathund för avfallshantering, Region Värmland (Utvecklingsenheten)
(Dokumentet ligger i dokumenthanteringssystemet Vida och kan endast nås av Region Värmlands personal)
   

Endoskopi

Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop (Vårdhandboken)
Mikroskopisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop (SFVH)

Engångsdraperier

Byte av engångsdraperier i patientnära miljö

Kemiska medel

Actichlor Plus 

Spol- och diskdesinfektorer

Loggböcker

Loggbok för diskdesinfektorer
Loggbok för spoldesinfektorer

Instruktionsfilm för arbete med spol- och diskdesinfektorer

Basala hygienrutiner diskdesinfektor (3:15), Högskolan Dalarna (YouTube)

Basala hygienrutiner spoldesinfektor (2:28), Högskolan Dalarna (YouTube)  

Sterilt gods, hantering

SS 8760015:2017 - Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avseeda för användning inom vård och omsorg
Ersätter FYFFE.

Hög luftfuktighet - påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder (SFVH - Svensk Förening för Vårdhygien)

Städning

Städning i vårdlokaler

Regelbunden städning behövs för att minska mängden smittämnen i miljön och därmed förebyggande av smittspridning.

Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal

SIV - Städning i vården (SFVH - Svensk Förening för Vårdhygien)

Städ- och desinfektionsschema 

Tvättrutiner

Lokala riktlinjer

Rengöring av madrasser och kuddar

Tvätthantering - ren och smutsig tvätt