Städ, bygg, rengöring, tvätt och avfall

Riktlinjerna nedan för avfall, bygg, endoskopi, kemiska medel, spol- och diskdesinfektorer, sterilt gods - hantering, städning och tvättrutiner är baserade på nationella riktlinjer och rekommendationer samt erfarenheter från experter inom vårdhygien.

Avfall
Bygg
Endoskopi
Engångsdraperier
Kemiska medel
Spol- och diskdesinfektorer
Sterilt gods, hantering
Städning
Tvättrutiner

 

Avfall

Lokala riktlinjer

Farligt avfall

Lathund för avfallshantering som gäller för Landstinget i Värmland finns publicerad på intranätet  

Bygg

Vårdlokalers utformning

I rapporten Byggenskap och Vårdhygien (BOV) behandlas vårdlokalernas utformning och betydelse för smittspridning. Vid ny- och/eller ombyggnation samt renovering av vårdlokaler, ska vårdhygieniska aspekter alltid beaktas i såväl det förberedande som löpande arbetet.  

Endoskopi

Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop (Vårdhandboken)

Engångsdraperier

Byte av engångsdraperier i patientnära miljö

Kemiska medel

Handdesinfektion

Ytdesinfektionsmedel

Actichlor Plus 

Spol- och diskdesinfektorer

Loggböcker

Loggbok för diskdesinfektorer

Loggbok för spoldesinfektorer

Instruktionsfilm för arbete med spol- och diskdesinfektorer

Basala hygienrutiner diskdesinfektor (3:15), Högskolan Dalarna (YouTube)
Basala hygienrutiner spoldesinfektor (2:28), Högskolan Dalarna (YouTube)
  

Sterilt gods, hantering

FYFFE (SFVH - Svensk Förening för Vårdhygien)

Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk och tandvård. 

Städning

Städning i vårdlokaler

Regelbunden städning behövs för att minska mängden smittämnen i miljön och därmed förebyggande av smittspridning.

Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal

SIV - Städning i vården (SFVH - Svensk Förening för Vårdhygien)

Städ- och desinfektionsschema

Kemiska medel 

Tvättrutiner

Lokala riktlinjer

Rengöring av madrasser och kuddar

Tvätthantering - ren och smutsig tvätt