Livsmedel

Hantering av livsmedel lyder under Livsmedelslagen

Kostavdelningen på Centralsjukhuset Karlstad utarbetar rutiner för hantering av mat på vårdenhet.

Branschriktlinjer för offentlig säker mat (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR)

Egenkontroll - Förslag till: Hygienrutiner för maten på sjukhusavdelningen (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR)