Rengöring, desinfektion och sterilt gods

Riktlinjerna nedan för avfall, desinfektionsmedel, endoskopi, spol- och diskdesinfektorer, sterilt gods - hantering, städning och tvättrutiner är baserade på nationella riktlinjer och rekommendationer samt erfarenheter från experter inom vårdhygien.