Vårdhygien vid kirurgiska ingrepp utanför operationsenhet