Postoperativa sårinfektioner

Postoperativa sårinfektioner är den näst vanligaste typen av vårdrelaterade infektioner i Sverige. De leder till ökad mortalitet, ökat antal återinläggningar, förlängda vårdtider och ökade kostnader. Postoperativa sårinfektioner är kostsammast av de vårdrelaterade infektionerna. 

Sårinfektioner efter operation (SKL)