WermlandsSmittan

Senaste numret av Smittskydd Värmlands tidning:

Innehåll i WermlandsSmittan nr 1/2019 (pdf)

- Kommentarer till kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2018
- Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)
- Sexuellt överförbara infektioner (STI)
- Influensasäsongen 2018/2019
- Sammanfattning av resultat basala hygienrutiner och klädregler (BHK) 2018
Sammanfattning av resultat vårdrelaterade infektioner (VRI) 2018
- Kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2009-2018 

WermlandsSmittans arkiv