WermlandsSmittan

Senaste numret av Smittskydd Värmlands tidning:

Innehåll i WermlandsSmittan nr 2/2019 (pdf)

- Harpest (tularemi)
- Influensasäsongen 2018-2019
- Smittskyddslagen - behandlande läkares ansvar
- Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)
- Rotavirus och vaccinationer sedan säsongen 2016/2017
Vikarierande underläkare Thomas Hollowell  

WermlandsSmittans arkiv