Till startsidan

Apkoppor (monkeypox)

Apkoppor är en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Vid misstanke om apkoppor ska patienten handläggas skyndsamt. Ta omgående kontakt (telefon) med läkare på STI-mottagningen/Hudkonsult CSK alternativt infektionsbakjour beroende på klinisk bild. Jourtid kontaktas infektionsbakjour.
  • Ge patienten information och förhållningsregler om apkoppor, inklusive hur det smittar - se nedan under rubriken smittskyddsblad.
    Förhållningsregler ges muntligt och skriftligt.
  • Smittspårning: Utförs på STI-mottagning eller infektionsklinik. Jourtid kontaktas infektionsbakjour.
  • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum, smittväg och eventuellt smittland.
    Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med apkoppsvirus (folkhalsomyndigheten)
  • Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för apkoppor är kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Smittskyddsblad

Uppdaterade 2022-07-20:

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning

Lokala rutiner

RUT-24748 Apkoppor (monkeypox) (pdf) Pdf, 219 kB.

Provtagning

Observera! Provtagning av misstänkta fall görs endast på STI-mottagningen eller infektionskliniken. Prover skickas till Folkhälsomyndigheten för analys.

Orthopoxvirus (PCR), provtagningsanvisning (folkhalsomyndigheten.se)

Packa provet rätt (folkhalsomyndigheten.se)

Relaterade länkar

Sjukdomsinformation om apkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar om apkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

Underlag för planering av vaccination mot apkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

Information till personal på laboratorier om apkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

Information till personal inom vård och omsorg om apkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

Apkoppor (Internationellt maj 2022-) (folkhalsomyndigheten.se)

Apkoppor - 1177

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen