Till startsidan

Covid-19 - provtagning, skolor, resor och verksamheter

Här finns samlad information och länkar gällande provtagning, skolor, resor och verksamheter.

Covid-19 - lathund, provtagning av hushållskontakt som ingår i smittspårning

Covid-19 - lathund för närkontakt som ingår i smittspårning

Lathund vid konstaterad smitta av covid-19 på skola/förskola

Smittskydd Värmland

Information till skolor/förskolor

Information till elever/vårdnadshavarare

Information till skolor om provtagningskit

Information till skolor om egenregistrerade provtagningskit (Region Värmland) Pdf, 112 kB.

Folkhälsomyndigheten

Övrigt

Regelverket styrs av

Lathund vid konstaterad smitta av covid-19 på skola/förskola