Till startsidan

Gonorré

Gonorré är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om gonorré, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Patienter med gonorré ska handläggas på STI-mottagning (remittera), som erbjuder adekvat behandling (ibland efter kompletterande provtagning).
 • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 • Smittspårning: Görs på STI-mottagning. Innebär att vårdgivaren informerar och får bekräftat att gonorréprov tas på de personer patienten haft sex med de senaste 12 månaderna. Se nedan.
 • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet av mottagningen som provtagit/initialt handlagt patienten. Anmäls med ett patient-ID av typen "Rikskod" eller ett så kallat "Annat nummer".
 • Kostnadsfrihet: Mottagningsbesök, provtagning och medicin för gonorré ska vara kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient-id
 • namn på laboratorium och laboratorienummer
 • typ av infektion och orsak till diagnos
 • diagnosdatum
 • hemortsregion (region där patienten är bosatt)
 • sannolikt smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats, d.v.s. om patienten har uppgivit sina kontakter
 • vem som ansvarar för smittspårningen
 • om patienten remitterats till annan klinik
 • vilka förhållningsregler som getts.

Lokala riktlinjer

Patient med gonorré ska handläggas av STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad (1177.se)

Vid positivt gonorréprov på patient - ta skyndsamt (samma dag) kontakt med läkare på STI-mottagningen alternativt hudmottagningens jourtelefon via växeln, 010-831 50 00

Smittspårning

Smittspårning för gonorré innebär följande:

 • Fråga index om personer som kan ha utsatts för smitta 12 månader bakåt i tiden, alternativt från och med när index senast lämnat prov. Inkludera även eventuella kontakter som kan ha utsatts för smitta efter att behandling påbörjats.
 • Anmana uppgivna kontakter till provtagning och följ upp att de blivit provtagna.
 • Anmäl till Smittskydd Värmland om uppgivna kontakter som ska lämna prov inte kan identifieras, inte svarar, eller inte vill samarbeta.
  Se länk nedan till Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168).
 • Anmäl till Smittskydd Värmland om indexpatienten inte återkommer till mottagningen för behandling, smittspårning eller er önskan om kontrollprov.
  Se länk nedan till Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168).

Blanketter och remisser

Relaterade länkar