Till startsidan

Hepatit E

Hepatit E är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.