Till startsidan

Viral meningoencefalit inkl. TBE

Viral meningoencefalit är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

Observera

Kategorin viral meningoencefalit innefattar sjukdomsgruppen Tick Borne Encephalitis (TBE) men även meningoencefalit som utvecklas till följd andra virusinfektioner.

Behandlande läkares ansvar 

  • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om TBE - se smittskyddsblad för läkare samt patientinformation. Remiss för uppföljning. Patient med meningit- eller encefalitsymtom, med svårtolkad serologi eller med misstanke om vaccinationssvikt bör remitteras till infektionsklinik/barnklinik för bedömning och utredning.
  • Förhållningsregler: Inga. Smittar inte mellan människor.
  • Smittspårning: Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att bestämma misstänkt smittort.
  • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet med smittort och vaccinstatus.
  • Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom. 

Smittskyddsblad 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Anmälan bör innehålla 

  • sannolik smittort så exakt angiven som möjligt
  • sannolikt smittdatum
  • om patienten blivit fästingbiten de senaste 14 dagarna
  • om patienten är TBE-vaccinerad, antal doser, senaste dos samt om möjligt vilket vaccin eller vaccinationsställe.

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen