Kontakta oss

Telefon 

Du når oss enklast vardagar mellan 08:00-12:00 och 13:00-16:00 på vår direkttelefon 054-19 13 00

   smittskydd@regionvarmland.se 
Undvik av sekretesskäl att skicka känsliga uppgifter via e-post. 

Telefax: 054-61 64 15 

Adress

Smittskydd Värmland
Centralsjukhuset Karlstad
Hus 2, plan 1
651 85 Karlstad


Kontaktlista för Smittskydd Värmland

Ingemar Hallén
Verksamhetschef/smittskyddsläkare
054-19 13 06
   ingemar.hallen@regionvarmland.se

Clas Lundgren
Överläkare vårdhygien/bitr. smittskyddsläkare
054-19 13 17
   clas.lundgren@regionvarmland.se  

Thomas Nisser Hollowell
Vikarierande underläkare
054-19 13 08
   thomas.nisser.hollowell@regionvarmland.se 


Smittskydds- och hygiensjuksköterskor, huvudansvaret för vissa verksamheter är fördelat, se nedan 

Elisabeth Skalare Levein
Smittskyddssjuksköterska
054-19 13 15
   elisabeth.skalare.levein@regionvarmland.se 

 • Sjukdomar och ärenden som faller under smittskyddslagen
 • Hygien i förskolan (Hyfs)
 • Asyl

Tomas Wilhelmsson
Avdelningschef/hygiensjuksköterska
054-19 13 12
   tomas.vilhelmsson@regionvarmland.se 

 • Vårdhygien i sluten- och öppenvård
 • AnOpIva
 • Sterilenheten
 • Byggfrågor
 • Psykiatri
 • Sjukhuset Torsby

Ann-Mari Gustavsson
Hygiensjuksköterska
054-19 13 05
   ann-mari.gustavsson@regionvarmland.se 

 • Vårdhygien i sluten- och öppenvård
 • Njurmedicin
 • Neonatal
 • Ambulans
 • Kommuner
 • Sjukhuset Torsby

Maria Jonsson
Hygiensjuksköterska
054-19 13 18
   maria.c.jonsson@regionvarmland.se  

 • Vårdhygien i sluten- och öppenvård
 • Vårdcentraler
 • Kvinnokliniken
 • Psykiatri
 • Sjukhuset Arvika

Smittskyddsadministratörer

Anette Andersson
Smittskyddsadministratör
054-19 13 02
   anette.m.andersson@regionvarmland.se

Monica Rydh
Smittskyddsadministratör
054-19 13 11
   monica.ryd@regionvarmland.se