Till startsidan

Kontakta Smittskydd Värmland

Smittskydd Värmlands gemensamma kontaktvägar samt kontaktuppgifter till läkare, sjuksköterskor och administrativ personal.

E-post

För närvarande kommer det in ett stort antal mejl vilket gör att vi har begränsade möjligheter att besvara frågor från allmänheten. Vi prioriterar frågor från hälso- och sjukvård, kommuner samt andra myndigheter.

smittskydd@regionvarmland.se
Undvik av sekretesskäl att skicka känsliga uppgifter via e-post
.

Telefon

Vid brådskande ärenden kan Smittskydd Värmland nås vardagar via telefon 010-839 13 00
Telefonen är under vissa tider hårt belastad och är avstängd vissa tider p.g.a. möten.

Vaccinationsfrågor (covid-19)

Mejla direkt till vaccinationcovid19@regionvarmland.se

Förhållningsregler och intyg

För ärenden kring personliga förhållningsregler vid covid-19 eller intyg för smittbärarpenning kontakta Centrala provtagnings- och smittspårningsenheten via Fråga/kontakta oss på e-tjänsten 1177.se.

Covidbevis

För covidbevis hänvisas till E-hälsomyndighetens hemsida covidbevis.se, alternativt kontakta kundtjänst 0771-766 200.

Telefax

Nummer: 010-831 64 15

Adress

Smittskydd Värmland
Centralsjukhuset Karlstad
Hus 2, plan 1
651 85 Karlstad

Kontaktlista för Smittskydd Värmland

Läkare

Anna Skogstam
Verksamhetschef/smittskyddsläkare
Telefon: 010-839 13 16
E-post: anna.skogstam@regionvarmland.se

Anna Wimmerstedt
Bitr smittskyddsläkare
Telefon: 010-839 13 10
E-post: anna.wimmerstedt@regionvarmland.se

Ingemar Hallén
Bitr smittskyddsläkare
Telefon: 010-839 13 06
E-post: ingemar.hallen@regionvarmland.se

Clas Lundgren
Överläkare vårdhygien
Telefon: 010-839 13 17
E-post: clas.lundgren@regionvarmland.se

Thomas Ahlqvist
Stramaläkare
Telefon: 010-839 16 02 (onsdagar)
E-post: tomas.ahlqvist@regionvarmland.se

Sjuksköterskor

Tomas Wilhelmsson
Avdelningschef/hygiensjuksköterska
Telefon: 010-839 13 12
E-post: tomas.vilhelmsson@regionvarmland.se

Elisabeth Skalare Levein
Smittskyddssjuksköterska
Telefon: 010-839 13 15
E-post: elisabeth.skalare.levein@regionvarmland.se

Ann-Mari Gustavsson
Smittskyddssjuksköterska
Telefon: 010-839 13 05
E-post: ann-mari.gustavsson@regionvarmland.se

Maria Jonsson
Hygiensjuksköterska
Telefon: 010-839 13 18
E-post: maria.c.jonsson@regionvarmland.se

Monika Carlson
Hygiensjuksköterska
Telefon: 010-839 13 19
E-post: monika.carlson@regionvarmland.se

Administratörer

Anette Andersson
Smittskyddsadministratör
Telefon: 010-839 13 02
E-post: anette.m.andersson@regionvarmland.se

Monica Rydh
Smittskyddsadministratör
Telefon: 010-839 13 11
E-post: monica.ryd@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen