Till startsidan
Till startsidan

Smittskydd

Smittskydds uppgift är att se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar.

Vi ska ge råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper som är särskilt utsatta för smittrisk. För att undvika smitta ansvarar vi också för att förebyggande åtgärder vidtas.

Vi ska även följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för smittrisk. De personer som kan ha smittats eller de som har smittats ska även få råd och information om förhållningsregler från vår smittskyddspersonal. 

Stödja vår sjukvårdspersonal

Förutom vår skyldighet gentemot medborgarna ska vi också stödja behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal kring vård samt andra som är verksamma inom smittskyddet i arbetet mot smittsamma sjukdomar och när det behövs ge råd om lämpliga åtgärder.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats