Till startsidan

Smittskyddsblad

Praktiska råd utgivna av Smittskyddsläkarföreningen, för epidemiologisk handläggning av de viktigaste sjukdomarna i smittskyddslagen.

Länkar till smittskyddsblad för respektive sjukdom

Sjukdom

Datum

Läkarinfo

Patientinfo

Översättningar
patientinfo

Amöbainfektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 196 kB.

Patientinfo Pdf, 188 kB.


Campylobacter infektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 179 kB.

Patientinfo Pdf, 155 kB.


Covid-19

20211124

Läkarinfo Pdf, 274 kB.

Patientinfo Pdf, 154 kB.


Information till
hushålls-kontakter Pdf, 181 kB.

Covid-19

Cryptosporidie-
infektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 190 kB.

Patientinfo Pdf, 154 kB.


Difteri

20141001

Läkarinfo Pdf, 237 kB.

Patientinfo Pdf, 179 kB.


Ebola

20150918

Läkarinfo Pdf, 326 kB.Enterohemorragisk
E.coli (EHEC)

20190117

Läkarinfo Pdf, 281 kB.

Patientinfo Pdf, 169 kB.

EHEC

Extended Spectrum
Beta-Lactamase
(ESBL)

20150325

Läkarinfo Pdf, 67 kB.

Patientinfo Pdf, 63 kB.

ESBL

ESBLcarba

20150325

Läkarinfo Pdf, 70 kB.

Patientinfo Pdf, 63 kB.

ESBLcarba

Giardiainfektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 190 kB.

Patientinfo Pdf, 154 kB.

Giardia

Gonorréinfektion

20160226

Läkarinfo Pdf, 32 kB.

Patientinfo Pdf, 37 kB.

Gonorré

Harpest

20170302

Läkarinfo Pdf, 182 kB.

Patientinfo Pdf, 131 kB.


Hepatit A

20131213

Läkarinfo Pdf, 199 kB.

Patientinfo Pdf, 159 kB.

Hepatit A

Hepatit B

20190524

Läkarinfo Pdf, 186 kB.

Patientinfo Pdf, 163 kB.

Hepatit B

Hepatit B hos barn

20130410


Patientinfo Pdf, 159 kB.


Hepatit B ungdom

20170203


Patientinfo Pdf, 169 kB.

Hepatit B
ungdom

Hepatit C

20190524

Läkarinfo Pdf, 195 kB.

Patientinfo Pdf, 142 kB.

Hepatit C

Hepatit E

20131213

Läkarinfo Pdf, 196 kB.

Patientinfo Pdf, 146 kB.

Hepatit E

Hivinfektion

20190703

Läkarinfo Pdf, 48 kB.

Patientinfo Pdf, 41 kB.


Patientinfo - välinställd behandling Pdf, 39 kB.

Hiv


Hiv med välinställd behandling

HTVL I och II

20171013

Läkarinfo Pdf, 229 kB.

Patientinfo Pdf, 229 kB.


Kikhosta (pertussis)

20141107

Läkarinfo Pdf, 229 kB.

Patientinfo Pdf, 188 kB.


Klamydiainfektion

20160226

Läkarinfo Pdf, 33 kB.

Patientinfo Pdf, 36 kB.

Klamydia

Legionärssjuka
(legionellainfektion)

20170428

Läkarinfo Pdf, 197 kB.

Patientinfo Pdf, 127 kB.


Listeriainfektion

20141001

Läkarinfo Pdf, 198 kB.

Patientinfo Pdf, 145 kB.


Meningokock-
infektion

20180507

Läkarinfo Pdf, 214 kB.

Patientinfo Pdf, 151 kB.


Meticillinresistenta
gula stafylokocker
(MRSA)

20130613
20140509

Läkarinfo Pdf, 94 kB.

Patientinfo Pdf, 67 kB.


Nephropathia
epidemica
(se sorkfeber)

Papegojsjuka
(psittacos)

20191025

Läkarinfo Pdf, 155 kB.

Patientinfo Pdf, 143 kB.


Paratyfoid- och
tyfoidfeber

20190117

Läkarinfo Pdf, 175 kB.

Patientinfo Pdf, 142 kB.


Pertussis
(se Kikhosta)

Pneumokocker med
nedsatt känslighet för
penicillin, PNSP

20130101
20140509

Läkarinfo Pdf, 191 kB.

Patientinfo Pdf, 179 kB.


Rabies

20161220

Läkarinfo Pdf, 182 kB.Salmonellainfektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 207 kB.

Patientinfo Pdf, 163 kB.

Salmonella

Shigellainfektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 177 kB.

Patientinfo Pdf, 139 kB.

Shigella

Sorkfeber
(nephropathia
epidemica)

20170322

Läkarinfo Pdf, 178 kB.

Patientinfo Pdf, 151 kB.


Syfilis

20190709

Läkarinfo Pdf, 34 kB.

Patientinfo Pdf, 37 kB.

Syfilis

TBE - fästingburen
hjärinflammation

20191219

Läkarinfo Pdf, 38 kB.

Patientinfo Pdf, 32 kB.


Tuberkulos

20160503

Läkarinfo Pdf, 182 kB.

Patientinfo Pdf, 172 kB.

Tuberkulos

Tuberkulos, latent,
när behandling ges

20160503

Läkarinfo Pdf, 168 kB.

Patientinfo
behandling
ges Pdf, 153 kB.

Tuberkulos,
behandling

Tuberkulos, latent,
när behandling
inte ges

"

"

Patientinfo
behandling
ges inte Pdf, 124 kB.

Tuberkulos,
ej behandling

Tularemi
(se Harpest)

Tyfoid- och
paratyfoidfeber

20190117

Läkarinfo Pdf, 175 kB.

Patientinfo Pdf, 142 kB.

Tyfoid- och paratyfoid-
feber

Vancomycinresistenta
enterokocker (VRE)

20140509, 20150325

Läkarinfo Pdf, 58 kB.

Patientinfo Pdf, 54 kB.

VRE

Yersiniainfektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 180 kB.

Patientinfo Pdf, 141 kB.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen