Till startsidan

Anmälningspliktiga sjukdomar

Årsstatistik för anmälningspliktiga sjukdomar, Värmland, enligt Smittskyddslagen.


Årsstatistik för anmälningspliktiga sjukdomar, Värmland, enligt Smittskyddslagen.

Diagnos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Amöbainfektion

0

4

1

0

2

0

Atypiska mykobakterier

7

4

6

9

3

4

Betahemolyserande grupp A-streptokocker (GAS), invasiv

22

20

17

29

30

15

Botulism

0

0

0

0

0

0

Brucellos

0

0

1

0

1

0

Campylobacterinfektion

230

229

258

210

157

81

Coronavirussjukdom (Covid-19)

-

-

-

-

-

6261

Cryptosporidiuminfektion

3

8

1

2

17

17

Denguefeber

2

5

0

1

4

1

Difteri

0

0

0

0

0

0

Echinokockinfektion

1

2

0

1

2

4

EHEC (enterohemorragisk E.coli)

2

8

13

11

13

8

ESBL
lab-anmälningar

227

278

254

228

264

209

ESBLcarba

3

3

1

3

2

3

Giardia

25

29

19

19

24

10

Gonorré

19

35

18

15

31

7

Gula febern

0

0

0

0

0

0

Haemophilus influenzae, invasiv

14

6

8

4

11

2

Harpest (tularemi)

54

8

17

8

49

40

Hepatit A

0

0

0

1

0

0

Hepatit B

99

94

38

47

29

23

Hepatit C

62

68

54

56

26

45

Hepatit D

2

1

1

0

1

0

Hepatit E

0

0

2

4

1

0

Hiv-infektion

6

8

11

15

8

3

HTLV I och III

0

0

0

0

0

0

Kikhosta (pertussis)

13

3

10

11

0

1

Klamydia

908

996

819

795

712

812

Kolera

0

0

0

0

0

0

Legionellainfektion

1

4

2

9

5

5

Leptospira

0

0

0

0

0

0

Listeriainfektion

3

1

0

3

3

1

Malaria

4

4

7

3

12

1

Meningokockinfektion

0

1

1

0

1

1

Mjältbrand

0

0

0

0

0

0

MRSA (methicillinresistenta staphylococcus aureus)

166

160

119

116

102

67

Mässling

0

0

0

0

0

0

Papegojsjuka (Psittaci)

0

0

1

0

3

1

Paratyfoidfeber

0

0

1

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

0

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G

1

4

0

5

2

1

Pneumokockinfektion, invasiv

48

47

55

45

42

22

Polio

0

0

0

0

0

0

Påssjuka

0

0

3

0

1

1

Q-feber

0

0

0

0

0

0

Rabies

0

0

0

0

0

0

Röda hund

0

0

0

0

0

0

Salmonellainfektion

51

62

75

45

49

28

Shigellainfektion

4

9

6

5

4

0

Sorkfeber (nephropathia epidemica)

4

2

3

2

0

2

Stelkramp

0

1

1

0

0

0

Syfilis

8

5

4

1

3

6

Trikinos

0

0

0

0

0

0

Tuberkulos

19

24

14

9

8

7

Tyfoidfeber

1

0

0

0

1

0

Vibrioinfektion exkl kolera

2

0

1

6

2

0

Virala hemorragiska febrar exkl denguefeber och sorkfeber

0

0

0

0

0

0

Viral meningoencefalit

-varav TBE

8

5

16

6

33

15

31

12

42

21

18

10

VRE (vancomycinresistenta enterokocker)

3

1

21

5

2

1

Yersinia

3

5

5

4

10

3Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen