Till startsidan

Informationsmaterial

Informationsmaterial till personal och patienter (anhöriga)

Strama Västra Götaland och Nationella Strama har tagit fram informationsmaterial (broschyrer och affischer) som översatts till sju språk: 

  • Bakterier i urinen hos äldre
  • När hjälper antibiotika?

Materialet finns som pdf-filer för utskrift  på Strama Västra Götalands webbplats 

Föräldrautbildning

Strama BVC - Föräldrautbildning på barnavårdscentral (youtube.com)

Strama och Region Halland presenterar utbildningsprogrammet "Barn, infektioner och antibiotika". Föräldragrupp på BVC Humlan, Amadeuskliniken Halmstad.

Patientinformation i samband med besök på vårdcentral

Folkhälsomyndigheten har tagit fram patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Informationen finns i form av fem blad som tar upp råd om när antibiotika behövs, förväntat förlopp av infektionerna och när det finns skäl att uppsöka läkare igen.

Informationsbladen finns på flera språk. 

Råd och fakta om antibiotikaanvändning - Antibiotika och halsont

Råd och fakta om antibiotikaanvändning - Antibiotika och ont i bihålorna

Råd och fakta om antibiotikaanvändning - Antibiotika och öroninflammation

Råd och fakta om antibiotikaanvändning - Antibiotika och luftrörskatarr

Råd och fakta om antibiotikaanvändning - Antibiotika och svinkoppor

Webbaserad utbildning

Bildlänk - utbildning "Antibiotika eller inte?"

Webbaserad utbildning, Antibiotika eller inte?, är framtagen i samarbete mellan Strama Stockholm & Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)