Till startsidan
Start / Vård och behandling / Smittskydd Värmland / Utbildningar och kurser / E-utbildning i basala hygienrutiner för patientnära personal

E-utbildning i basala hygienrutiner för patientnära personal

För att minska smittspridning i vården ska basala hygienrutiner följas av patientnära personal enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2015:10. Smittskydd Värmland har skapat en e-utbildning i basala hygienrutiner i Utbildningsplattformen. Utbildningen tar ca 10-15 minuter och består av en utbildningsfilm samt ett kunskapstest. Utbildningen är obligatorisk för patientnära personal.

Enligt beslut i Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp (HCL), LK/170019/ 2017-03-08 har följande beslutats:
- att den webbaserade utbildningen i basala hygienrutiner är obligatorisk och ska genomföras av patientnära personal
- att närmaste chef ansvarar för att berörd personal genomför utbildningen
- att Smittskydd Värmland informerar om utbildningen till berörda verksamheter.

Mål

Patientnära personal ska ha 100 procents följsamhet till basala hygienrutiner.

Syfte

Patientnära personal ska verka för en patientsäker vård genom att minska risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Vilka ska göra utbildningen?

Patientnära personal.

Observera: Även personal som inte är patientnära får en länk till utbildningen beroende på att den skickas ut till all personal som ligger under området Hälso- och sjukvård. Utbildningen är inte obligatorisk för personal som inte är patientnära, men alla är välkomna att göra utbildningen.

Vilka yrkeskategorier ingår som patientnära personal?

Till patientnära personal räknas all personal som arbetar patientnära, personal som arbetar inom städverksamhet och personal som arbetar i vårdnära service (VNS) i samband med arbete i tvätt- och materialförråd på vårdenhet.

Var hittar man utbildningen?

Utbildningen finns i Utbildningsplattformen. Ett mejl med länk skickas till personal som ska genomföra utbildningen.

Var hittar man Utbildningsplattformen?

Länk till Utbildningsplattformen finns under "Verktyg" på intranätet.

För personal på enheter utanför Region Värmland logga in här:

https://regionvarmland.grade.se/Extern

Hur ofta ska utbildningen göras?

Utbildningen ska göras vartannat år. När två år har gått och certifikatet har gått ut får personen ett mejl om att göra utbildningen på nytt.

Hur kontrollerar jag som ansvarig chef vilka som gjort utbildningen?

Gå in i Utbildningsplattformen. I högerkolumen hittar du en ruta med Rapporter. Här kan man se rapport på:

  • Mina medarbetares pågående aktiviteter
  • Mina medarbetares resultat
  • Mina medarbetares certifikatstatus 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen