Till startsidan

Utbildnings- och informationsmaterial

Här hittar du samlad utbildnings- och informationsmaterial från Smittskydd Värmland samt externa aktörer i form av affischer, dokument, filmer och presentationer.

Här finns vårdhygieniska skyltar, för egen utskrift, till vårdavdelningar, boenden och enheter inom hälso- och sjukvården i Region Värmland och kommunal vård.

Informationsaffischer covid-19

Använd munskydd under besöket (pdf) Pdf, 177 kB.

Basala hygienrutiner innebär Pdf, 143 kB.

Basala hygienrutiner innebär samt handskar (inkl. handhygien) Pdf, 179 kB. - kombinerad skylt

Glöm inte att desinfektera händerna Pdf, 134 kB.

Handskar (inkl. handhygien) Pdf, 128 kB.

Max antal personer vid bord Pdf, 183 kB.

Max antal personer i rummet Pdf, 106 kB.

Munskydd Pdf, 160 kB.

Så använder du engångsmunskydd (Folkhälsomyndigheten)

Stopp - Munskydd alt visir om 2 meters avstånd inte kan hållas i denna lokal Pdf, 141 kB.

Så desinfekterar du händerna (Folkhälsomyndigheten, Region Värmland, SKR) Pdf, 2 MB.

Toalett reserverad för rum (rumsnr) samt kontakta personal för städning efter toalettbesök (2 skyltar) Pdf, 194 kB.

Visir Pdf, 121 kB.

Vinterkräksjuka på avdelningen/boendet/enheten

Vinterkräksjuka på avdelningen Pdf, 101 kB. (pdf med Region Värmlands logga på)

Vinterkräksjuka på boendet Word, 224 kB. (Word-dokument att lägga till egen logga på)

Vinterkräksjuka på enheten Word, 223 kB. (Word-dokument att lägga till egen logga på)

Märkning av vårdrum

Gul skylt: Innan du gå in kontakta vårdpersonal Pdf, 24 kB. (A5)

Blå skylt: Innan du går in kontakta vårdpersonal Pdf, 24 kB.(A5)

Märkning av toalett

Toaletten är reserverad Pdf, 115 kB.

Mer affischer/skyltar

Du som är patient eller besökare: Hjälp oss minska smittspridning! Pdf, 2 MB.

Handcheck

Smittskydd Värmland har två handcheckapparater. Apparaten visar om du har rätt teknik när du desinfekterar händerna. När testet utförs användes handsprit med fluoroscerande medel vilket gör att händerna blir vit/blå där handspriten har kommit åt.

Tidigare har dessa apparater lånats ut till enheter men nu finns inte längre den möjligheten. Möjlighet till test av rätt teknik när man desinfekterar händerna kan ske när Smittskydd Värmland besöker enheter.

 

Här ser du hur själva apparaten ser ut.


Bild på visuell handcheck

Information för dig som är ny som hygienombud

Information om vattkoppor och bältros - hur hänger det ihop? Pdf, 158 kB.

Information om clostridium difficile Pdf, 93 kB.

Information om mässling Pdf, 387 kB.

Utbildningsmaterial hygienombudsutbildning för nya hygienombud

2022-10-11

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud Pdf, 2 MB.

2021-10-13, 2021-11-10

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud
Pdf, 1 MB.
Basala hygienrutiner och smittvägar Pdf, 2 MB.
Länkar till vårdhygieniska dokument Pdf, 128 kB.
MRB - Multiresistenta bakterier Pdf, 3 MB.
Spol, disk, städ och avfall Pdf, 8 MB.

2021-01-20

Multiresistenta bakterier Pdf, 2 MB. Thomas Hollowell
Vårdrelaterade infektioner Pdf, 3 MB. Thomas Hollowell
Spol, disk, städ, avfall Pdf, 8 MB. Tomas Wilhelmsson

2020-11-26

Utbildningsmaterial till nya hygienombud Pdf, 2 MB. Maria Jonsson, Monika Carlson
Smittvägar Pdf, 9 MB. Tomas Vilhlemsson

2019-12-03

Basala hygienrutiner och smittvägar Pdf, 1 MB. Maria Jonsson
Följamhetsmatning BHK inmatning och statistik Pdf, 1 MB. Anette Andersson, smittskyddsadm
Influensa Pdf, 660 kB.Tomas Wilhelmsson, hygiensjuksköterska
Multiresistenta bakterier Pdf, 3 MB. Thomas Hollowell, läkare
Spol, disk, städ, avfall Pdf, 5 MB.Tomas Wilhelmsson, hygiensjuksköterska
Vårdrelaterade infektioner Pdf, 2 MB.Thomas Hollowell, läkare

Äldre föreläsningsmaterial

Introduktion nya hygienombud Pdf, 36 kB.

Basala hygienrutiner Pdf, 2 MB.

Följsamhetsmätningar Pdf, 518 kB.

MRB - vårdrutiner Pdf, 1 MB.

Smittvägar å lite till Pdf, 4 MB.

Spol, disk, städ och avfall Pdf, 11 MB.

Vårdrelaterade infektioner Pdf, 3 MB.

Testa dina kunskaper - vad är rätt och fel?

Smittskydd har tagit fram fyra bildserier som du och dina kollegor kan använda för att testa era kunskaper i basala hygienrutiner. Du kommer att stöta på både korrekta och felaktiga exempel. Gå vidare till bildserien för att testa dina kunskaper.

Test Vårdhandboken

Smitta och smittspridning