Till startsidan

Svevac

Svevac är ett vaccinationsregister, utvecklat av Folkhälsomyndigheten, som varit i drift sedan 2002. Systemet är webbaserat och ägs sedan 2014 av Sveriges Kommuner och Regioner och Inera.

Svevac ersätts av MittVaccin

Under 2022 ersätts Svevac av MittVaccin

Inloggning 

Svevac

Det finns två sätt att logga in i Svevac: 

  • lnloggning med SITHS- eller Efos-kort med tillhörande PIN-kod 
  • lnloggning med BankID

Behörighet Svevac

Behörighet till Svevac för användare inom Region Värmland eller ring (010-83)1 40 00, välj Cosmic Support.

Behörighetsblankett för övriga användare Pdf, 154 kB.

  • Om du arbetar inom kommunal vård eller kommunal skolhälsovård, skicka blanketten till din Svevac-administratör i respektive kommun. 
  • Övriga verksamheter kan skicka blanketten till Smittskydd Värmland. 

Byte av arbetsplats 

Meddela när du byter arbetsplats så att du får behörighet till rätt enhet. 

  • Jobbar inom hälso- och sjukvård Region Värmland, kontakta Cosmic support.
  • Jobbar du inom kommunal vård eller kommunal skolhälsovård, kontakta din Svevac-administratör i respektive kommun.
  • Övriga verksamheter, kontakta Smittskydd Värmland. 

Felanmälan och användarstöd

Checklista för lokal felsökning

Inera, felanmälan och användarstöd 

Manual/lathund 

Svevac-manualen är tillgänglig för dig som är inloggad i Svevac. 

Att använda tjänsten, här finns länkar till manualer. 

Svevac är under avveckling 

Vid årsskiftet 2022-2023 kommer Svevac att tas ur bruk. Det innebär att användarna inte längre kommer ha tillgång till tjänsten, varken för att registrera nya vaccinationer eller för att läsa information som registrerats tidigare. I Värmland ersätts Svevac av MittVaccin, se informationsruta.

Information om Svevac (Inera) 

Jag hittar inte sats-/batchnumret 

Titta i Lokala vacciner för din enhet, sök upp aktuellt vaccin och se om vaccinet är aktivt samt öppna fliken Lokala Satsnummer för att se om satsnumret är aktivt. Vaccin och satsnummer som är inaktiva kan aktiveras så så att de blir tillgängliga igen. 

I Svevac är det alltid satsnumret på förpackningen som gäller, det kommer från Läkemedelsverket och läggs in av Inera. Det är ett sammanfattande satsnummer för hela produkten. Om satsnumret fortfarande inte finns kan du höra av dig till Inera, felanmälan och användarstöd

Blanketter och remisser

FOR-23247 Hälsodeklaration inför vaccination mot säsongsinfluensa (pdf) Pdf, 124 kB.

Svevac - arbetsblad för registrering av influensavaccination (pdf) Pdf, 122 kB.  

Svevac - registrering av utförd vaccination (pdf) Pdf, 102 kB.

Relaterade länkar