Till startsidan

Vaccination av studenter inom vården

Lokala rutiner

Studenter - stickincidenter, MRB och vaccinationer (pdf) Pdf, 242 kB.
Rutinen gäller för hälso- och sjukvård Region Värmland, kommunal och privat vård.