Till startsidan

Vaccination av vuxna

Zostavax - vägledning från Socialstyrelsen november 2014

Den 1 november 2014 togs läkemedelsförmånen bort av Tandvårds- och läkemedelsnämnden (TLV). Under november publicerade Socialstyrelsen en vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal angående vaccination mot bältros. Slutsatsen är att ställningstagande till att vaccinera, samt lämplig tidpunkt, bör ske efter individuell bedömning. Se dokument under Lokala riktlinjer. 

Lokala riktlinjer

Hepatit B - rekommendationer för pre- och postexpositionsprofylax (pdf) Pdf, 189 kB.

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund 2022-04-04 (pdf) Pdf, 199 kB.

TBE-vaccination Värmland, 2022-03-07 (pdf) Pdf, 570 kB.

Vaccination mot pneumokocker – Vuxna och barn > 2 år (pdf) Pdf, 237 kB.

Hälsodeklaration inför vaccination mot pneumokockinfektion med Pneumovax (pdf) Pdf, 140 kB. 

Vaccinationsprogram för splenektomerade patienter (pdf) Pdf, 159 kB.

Zostavax - bältrosvaccin (pdf) Pdf, 31 kB.

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen