Till startsidan
Start / Vård och behandling / Standardiserad utskrivning / Hemgång från avdelning

Hemgång från avdelning

För att förebygga återinskrivning efter hemgång kan en uppföljning med patienten genomföras med hjälp av det webbaserade enkätverktyget Webbkollen.

Webbkollen är ett verktyg som används av vård- och omsorgspersonal för att genomföra trygghetsskapande samtal med äldre personer. Samtalet kan genomföras på sjukhus, via telefonsamtal eller vid personligt besök.

Att ha en dialog med äldre personer om deras upplevelser och delaktighet i samband med vård och omsorg skapar trygghet och det blir också tydligt var vårdens förbättringsområden finns. Resultaten av svaren kan sen snabbt användas i förbättringsarbete och utveckling av kvaliteten både på enheten och i organisationen.

Används inte verktyget Webbkollen ska uppföljningssamtal ändå ske inom 72 timmar med patienten genom telefonsamtal.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen