Till startsidan

Information och råd efter utskrivning

Inför utskrivningen har sjuksköterska vid vårdavdelningen ett samtal med patienten som innehåller information och råd.

Sjukssköterskan fyller i en blankett som patienten sedan får med sig hem.

Syftet är att informera patienten om vad som hänt omvårdnadsmässigt under vårdtiden samt egenvårdsråd efter hemkomst och var man kan vända sig om man har fortsatta frågor.

Blanketten för sjuksköterskor finns i journalsystemet och heter Information och råd.