Till startsidan

Patienter som skrivs in på vårdavdelning (slutenvård)

Kontakt tas med aktuella vårdgrannar (mottagningar, vårdcentraler, kommunal hemsjukvård).

  • Berörd specialistmottagning (där patientens diagnos normalt sköts) till exempel kol eller hjärtsvikt.
  • För patienter med hemsjukvård lämnas meddelande i Meddix (ett webbaserat meddelandestöd för samordnad vårdplanering) eller i omvårdnadsepikrisen.
  • Samordnande funktion på vårdcentralen via Messenger eller telefon.

 

Sjuksköterskan ansvarar för att överlämna information om en patient, som skrivs in i slutenvården, har identifierats med ökat vårdbehov så att boendet eller vårdcentralen kan förbereda de insatser som krävs efter vårdtiden.