Till startsidan

Patientinformation - "Blå mappen"

Patienten ska alltid få en blå mapp vid inskrivning. I den blå mappen finns välkomstinformation och praktisk information beroende på vilken del av vården som är aktuell för patienten.

Syftet är att patienten ska vara välinformerad och delaktig, det ger även patienten en plats att samla informationsmaterial på ett och samma ställe.

Den blå mappen ska alltid innehålla välkomstinformation från den aktuella avdelningen. Här kan till exempel finnas information om hur en vårdplanering går till, utskrivningsmeddelande läkare, aktuell läkemedelslista, information och råd från sköterska i samband med utskrivningen, information från tandvården.

Mappar finns att beställa via Region Värmlands trycksaksverktyg på intranätet.

Informationsmaterial om tandvård