Till startsidan
Start / Vård och behandling / Standardiserad utskrivning / Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse

Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse

I samband med utskrivning har läkare ett utskrivningssamtal med patienten och går genom vad som har skett under vårdtiden, vad som är aktuellt med den fortsatta planeringen och har en genomgång av läkemedelsberättelse.

Utskrivande läkare ska skriva en läkemedelsberättelse, som är en del av utskrivningsmeddelandet. Blanketten lämnas till patient, närstående och sjuksköterska i hemsjukvården i samband med hemgång.

Syftet med läkemedelsberättelsen är att öka patientens/närståendes kunskap om läkemedelsbehandlingen samt att förbättra kommunikationen mellan slutenvården, öppenvården och den kommunala vården.

Utskrivningsmeddelandet innehåller även information om orsak till sjukhusvistelsen, vad som har hänt under vårdtiden samt planerad uppföljning.

Blankett för utskrivningsmeddelande från läkare finns i blankettbiblioteket i journalsystemet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen